Giấy dầu đổ bê tông

Mô tả

Mục đích sử dụng của lớp “giấy dầu” trong kết cấu mặt đường BTXM:

  1. Giấy dầu làm lớp tạo phẳng, giảm ma sát giữa lớp mặt và móng đường (Tạo thuận lợi cho tấm BTXM có thể dịch chuyển khi nhiệt độ thay đổi). Chống phun ngược của các mạch nước ngầm.
  2. Giấy dầu tránh không cho lớp móng hút nước trong bê tông mặt đường khi đang ninh kết làm giảm chất lượng bê tông.
  3. Giấy dầu làm lớp cách ly giữa lớp móng giảm ma sát (thường làm bằng cát dày 2-5cm) và lớp bê tông xi-măng mặt đường.

Yêu cầu kỹ thuật:

Thành phần: Nhựa đường 60/70; giấy cốt (Kráp) để sản xuất giấy dầu có 25% bột vải và 75% bột giấy – Trọng 5-6 kg/cây.