Thép tròn trơn D25

Mô tả

Thép tròn trơn D25 có chiều dài 50cm sử dụng cho thi công khe co, khe giãn của mặt đường BTXM. Trọng lượng theo barem: 1,925kg/cây dài 50cm.